برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشنایی با انواع شرکت های دانش بنیان
1400-11-20 10:00-11:45
0 ریال
80 مهدی مظلوم زاده
2 آشنایی با مالکیت فکری و فرآیند ثبت اختراع
1400-11-20 16:00-17:45
0 ریال
35 نیکا خواجه پور
3 آشنایی با فرآیند تجاری سازی فناوری و منحنی عمر شرکت ها
1400-11-20 14:00-15:45
0 ریال
14 نرگس خنده رو
4 پروپوزال نویسی
1400-11-19 09:00-10:45
0 ریال
59 دکتر گوهری
5 مقاله نویسی
1400-11-20 08:00-09:45
0 ریال
41 دکتر خوشنود
6 اخلاق در پژوهش
1400-11-19 14:00-15:45
0 ریال
38 آقای کوشان
7 بهداشت روان در مقطع بالینی
1400-11-19 16:00-17:45
0 ریال
9 استاد محمدزاده دکترنخعی دکتر وحیده مقدم حسینی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.