راهنمای ثبت‌نام در کارگاه ها:
ابتدا از قسمت عضویت، اطلاعات خود را تکمیل بفرمایید.
سپس از قسمت کارگاه ها، با انتخاب و ذخیره کارگاه های مورد علاقه خود ثبت‌نام در کارگاه ها را انجام دهید.