راهنمای ارسال پوستر بدون ارائه: لطفا قالب پوستر را دانلود بفرمایید و قسمت های مختلف آن را بر اساس مقاله خود تکمیل کنید. جزئیات فونت، اندازه قلم و غیره در داخل این قالب توضیح داده شده است.
راهنمای ارسال پوستر با ارائه: لطفا قالب پوستر را دانلود بفرمایید و قسمت های مختلف آن را بر اساس مقاله خود تکمیل کنید. جزئیات فونت، اندازه قلم و غیره در داخل قالب پوستر توضیح داده شده است. سپس، لطفا آن را حداکثر به مدت 4 دقیقه بوسیله برنامه کمتازیا یا برنامه های مشابه در قالب MP4 ارائه و ضبط نمایید.
راهنمای ارسال سخنرانی: لطفا قالب سخنرانی را دانلود بفرمایید و قسمت های مختلف آن را بر اساس مقاله خود تکمیل نمایید. جزئیات فونت، اندازه قلم و غیره در داخل این قالب توضیح داده شده است. سپس، لطفا آن را حداکثر به مدت 7 دقیقه بوسیله برنامه کمتازیا یا برنامه های مشابه در قالب MP4 ارائه و ضبط نمایید.
نکته 1: حداکثر حجم قابل قبول برای تمامی فایل ها 25 مگابایت می باشد. لذا، از پذیرش فایل های با حجم بالاتر معذوریم.
نکته2: فایل ها فقط از طریق ایمیل 15thARCEMSS@gmail.com دریافت می گردند. لذا، از پذیرش فایل ها به روش های دیگر معذوریم.
نکته3: فقط فایل هایی جهت بررسی ترتیب اثر داده خواهند شد که هم در عنوان ایمیل و هم در نام فایل، "کد مقاله + نوع مقاله پذیرفته شده" ذکر شود (مثال: کد1445-پوستر بدون ارائه).
نکته4: آخرین مهلت ارسال فایل ها، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 10 بهمن است. این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
نکته5: صدور گواهی برای نویسندگانی انجام خواهد شد که در این مرحله فایل خود را ارسال نمایند. درنتیجه، صرفا پذیرفته شدن مقاله در مرحله قبل، الزامی بر صدور گواهی ایجاد نمی کند.

دانلود قالب سخنرانی فارسی

دانلود قالب سخنرانی انگلیسی

دانلود قالب پوستر فارسی

دانلود قالب پوستر انگلیسی