اطلاعیه تمدید مهلت ارسال پوستر و سخنرانی های پذیرفته شده
1400-11-10
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال پوستر و سخنرانی های پذیرفته شده

مهلت ارسال پوستر و سخنرانی های پذیرفته شده تا ساعت 18 روز دوشنبه 11 بهمن ماه تمدید شد. بعد از اتمام این مهلت امکان ارسال پوستر و سخنرانی های پذیرفته شده وجود نخواهد داشت.