تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-10-01
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

مهلت ارسال چکیده مقالات تا 20 دیماه تمدید شد و متقاضیان محترم می توانند تا این تاریخ اقدام به ارسال چکیده مقاله خود نمایند.