حمایت از چاپ مقالات برتر همایش در مجله بیهق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1400-09-22
حمایت از چاپ مقالات برتر همایش در مجله بیهق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رساند، جهت تشویق ارایه دهندگان پوستر و سخنرانی های برگزیده، در صورت موافقت همه نویسندگان مقاله فایل کامل مقاله در مجله بیهق دانشگاه علوم پزشکی قابل چاپ خواهد بود.