همایش به صورت مجازی و کاملا رایگان برگزار خواهد شد
1400-09-22
همایش به صورت مجازی و کاملا رایگان برگزار خواهد شد

 همایش به صورت مجازی و کاملا رایگان برگزار خواهد شد

قابل توجه شرکت کنندگان محترم، برگزاری این همایش در تاریخ 19 و 20 بهمن بصورت مجازی بوده و شرکت در تمام بخش های آن شامل شرکت در همایش، ارسال مقاله، شرکت در کارگاه ها و شرکت در مسابقه بصورت کاملا رایگان برگزار خواهد شد.