گروه های هدف همایش
1400-09-22
گروه های هدف همایش

اگرچه گروه هدف اصلی همایش، دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی از سراسر کشور می باشند اما ارسال خلاصه مقاله برای عموم آزاد بوده و مقالات پژوهشگران یا اعضای هیئت علمی همه دانشگاه های وزارت بهداشت و زارت علوم پذیرش می گردد.