دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با افتخار اعلام میدارد که میزبان برگزاری پانزدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در تاریخ 19 و 20 بهمن ماه 1400 می باشد. این کنگره سالانه جهت ایجاد شور و انگیزه در دانشجویان  در امر پژوهش و تبادل نظرات محققین در دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار شرق کشور برگزار می گردد.
با احترام از تمامی دانشجویان علاقه مند علوم پزشکی کشور دعوت به عمل می آید که با ارسال چکیده مقالات خود در محورهای سلامت روان، بیماری های واگیردار و غیر واگیردار، بهداشت محیط و حرفه ای، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، طی سنتی و علوم پایه پزشکی با اهداف ویژه کارآفرینی  و کویید19 در این کنگره شرکت کنند.
حضور ارزشمند شما را در این همایش ارج می نهیم و مقدمتان را گرامی می داریم.